Rekensprint EXTRA IB/RT set

* Automatisering van alle basisvaardigheden tot 1000
* Vanaf groep 5 en 6 of voor oudere leerlingen met achterstanden
* Vernieuwd 2017
Rekensprint Extra is aangevuld met sprintkaartjes voor klokkijken. Het programma sluit nu aan bij het rekenmuurtje en de Bareka profieltoets. Bovendien is Rekensprint Extra nu ook digitaal beschikbaar voor op het digibord.

De trainingsaanpak Rekensprint Extra is de opvolger van het succesvolle Rekensprint en biedt een kant-en-klaar RT-pakket voor oudere rekenzwakke leerlingen. Speciaal ontwikkeld voor begeleiders die resultaat willen boeken met leerlingen met automatiseringsproblemen rond rekenen tot 1000 en het tellen en getalbegrip tot 10.000. De rekentrainingen bevatten een programma voor 40 weken met weekkaarten, volgformulieren en setjes sprintkaarten. De aanpak adviseert 4 keer per week 15 minuten oefenen. De aanpak is aantoonbaar succesvol en uitgebreid getest door verschillende AB'ers op verschillende scholen en met verschillende leerlingen. Naast Rekensprint Extra bestaan ook de programma’s Rekensprint en Rekensprint Start, rekentrainingen volgens dezelfde aanpak maar dan gericht op het automatiseren van een ander getalbereik. Rekensprint wordt al door meer dan 2000 scholen en RT-praktijken succesvol ingezet.

Waarom automatiseren bij oudere leerlingen?
Een tijd lang is in ons onderwijs aan hoofdrekenen veel minder tijd besteed. De nadruk lag op het verwerven van inzicht en het oefenen van ‘kale sommen’ was uit den boze. Inmiddels is het besef doorgedrongen dat goed kunnen hoofdrekenen een belangrijke voorwaarde is om complexe rekenopgaven correct te kunnen oplossen en om in het voortgezet onderwijs goed te presteren bij wiskunde, exacte vakken, economie en techniek. Dus blijven oefenen in de midden- en bovenbouw!

Het automatiseren van vaardigheden voor rekenen 1000 en getalbereik tot 10.000
Een zwakke automatisering van basisvaardigheden bij rekenen is een belangrijke oorzaak van rekenproblemen. Het onder begeleiding hardop verwoorden van de oplossingsstrategieën die altijd werken, zorgt voor het inslijpen van de juiste manieren om alle sommen snel op te kunnen lossen.
Voor kinderen met rekenproblemen kost dit inslijpen extra tijd en begeleiding. Deze tijd is er vaak niet meer in ons huidige onderwijs. Toch zullen we in Passend Onderwijs steeds meer kinderen met ernstige automatiseringsproblemen in de reguliere scholen een adequaat onderwijsaanbod moeten bieden. Voor iedereen die op een verantwoorde manier succesvol de rekenvaardigheden wil oefenen met kinderen, is de Rekensprint-serie ontwikkeld.

Herkent u de volgende problemen?
- De leerkracht heeft onvoldoende tijd om te oefenen met het kind.
- De begeleider van de leerling heeft niet voldoende tijd om de trainingen voor te bereiden. Hierdoor zit er niet altijd een goede opbouw in de oefeningen. Vaak hebben begeleiders de rekenstappen niet in hun hoofd zitten, waardoor men blijft hangen bij hetzelfde soort oefeningen.
- Binnen de trainingen komt te weinig oefenstof aan bod. Men denkt dat het oefenen van telkens enkele sommetjes voldoende is.
- Er zit onvoldoende herhaling in de training ingebouwd, waardoor de eenvoudige sommen weer wegzakken.
- Er oefenen verschillende mensen met het kind. Iedereen oefent op zijn eigen manier en de trainingen zijn niet goed op elkaar afgestemd.
- Ouders hebben de opdracht gekregen om thuis te oefenen. Ze zijn onzeker over de aanpak. Het kind heeft er geen zin in, want het gaat allemaal niet vanzelf.
- Kind en trainer verliezen de motivatie om door te gaan met het oefenen. ‘Hij leert het toch niet, we hebben al zoveel geoefend! Geef hem maar een tafelkaart’.

De oplossing: trainen met een gestructureerd programma
- Deze kant-en-klare programma's zijn naast elke methode te gebruiken. Voor iedereen die met kinderen met automatiseringsproblemen wil gaan oefenen, zijn de Rekensprints ontwikkeld.
- Grote tijdsbesparing. Ga zitten en start. Een lange voorbereiding is niet nodig. Verdeel de taken tussen ouders, leerkracht, remedial teacher, klassenassistent of tutor.
- Vooruitgang is het gevolg! Het programma Rekensprint is op diverse basisscholen als pilot uitgeprobeerd en laat bij alle kinderen een goede vooruitgang zien. Na 9 weken oefenen zijn er op de Tempo Test Rekenen (TTR) van Teije de Vos al vooruitgangen tussen 5 en 10 DLE’s!
De rekenzwakke kinderen konden door de trainingen met Rekensprint toch leren automatiseren. Het gevolg was dat de rekenontwikkeling enorm vorderde. Meer dan 2000 scholen en RT-praktijken gebruiken Rekensprint al en zijn zeer tevreden!

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Rekensprint Extra?
In deze aanpak ligt veel nadruk op vermenigvuldigen en delen. Bij het optellen en aftrekken worden opgaven geoefend, die met enkele tussenstappen uit het hoofd kunnen worden uitgerekend. Ook getallen, getalrelaties en tellen tot 10.000 vragen specifieke training. Zwakke rekenaars hebben vaak moeite met grotere getallen. Een bijkomend positief effect van Rekensprint Extra is, dat het oefenen met grotere getallen kan zorgen voor extra uitdaging en voor competentiegevoel. Het snel ‘uit het hoofd’ kunnen oplossen van eenvoudige rekenopgaven zorgt ervoor dat het werkgeheugen bij complexe opgaven minder belast wordt. Deze automatisering stopt niet bij het rekenen tot 100. Wanneer leerlingen in de bovenbouw niet meer oefenen met automatiseren, zakt de rekenkennis (vooral bij zwakkere leerlingen) snel terug.

Doel van het programma
Het automatiseren en memoriseren van basisvaardigheden rekenen, zoals rekenen tot 1000 en tellen en getalbegrip tot 10.000. Hierbij dient de leerling snel het antwoord te kunnen geven op een som. Hierbij gebruiken de leerlingen een oplossingsstrategie, zonder te hoeven tellen en te hoeven nadenken, om zo snel tot de oplossing te komen.

Voor welke leerlingen is Rekensprint Extra geschikt?
Rekensprint Extra is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 en 6 en voor leerlingen in de bovenbouw van het speciaal onderwijs. Rekensprint Extra is er voor alle kinderen met automatiseringsproblemen, maar is ontwikkeld om ook met oudere leerlingen gericht te kunnen blijven oefenen met de basisbewerkingen.

Schoolset of IB/RT-set?
- De IB/RT-set bestaat uit: 1 sprintkaartenset (15-, 25-, of 33-delig), 1x de weekkaartenset, 1x handleiding met de formulieren. Dit is het complete pakket.
- De schoolset bevat 3x de IB/RT-set.
Inhoud - Handleiding
- Diagnostische rekentoets
- Instapschema
- Toetsoverzicht, registratieformulier en ‘aftekenschema’.
- 40 weekkaarten met telkens 4 oefenmomenten met exact beschreven automatiseringsoefeningen: tellen, getallen, sommen.
- 36 doosjes met sprintkaartjes met daarop een som en op de achterkant de uitkomst én de gewenste uitkomst in deelstappen.
- digibordversie (kosteloos een jaar proberen)
Onderwerpen Rekenvaardigheden, Remedial Teaching
Groep/Leeftijd Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Media/materialen Handelingsgericht materiaal, Spellen
Bestelnummer 88612

Tips, suggesties, adviezen

€ 199,00 (incl. 9% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten: