Software Audiolog

AudioLog3 is een hoortrainingsprogramma met een uiterst omvangrijke verzameling speelse oefeningen op het gebied van geluid, klank, lettergrepen en woorden voor de bevordering van de auditieve waarneming en de centrale spraakverwerking. Het programma kan zowel in de school als de therapie eveneens met een goed resultaat ingezet worden.