Zacht of zaagt

In "Zacht of zaagt" wordt aan de hand van regels uitgelegd wanneer je cht of gt gebruikt als je een gt-klank in een woord hoort.
Honderden van die woorden vallen onder deze regels; voor een enkele uitzondering geldt dat niet.

Vanaf groep 5 is "Zacht of zaagt" goed inzetbaar. Er is ook les- en oefenmateriaal in opgenomen dat geschikt is voor hogere groepen. In dit boek beperk ik mij niet tot cht en gt.

Het tweede hoofdstuk is vooral gewijd aan woorden met ch of g aan het eind, zoals pech, toch, weg, nog, noch. En natuurlijk komen er ook woorden met ch of g ergens midden in het woord voor: bijvoorbeeld goochelaar en goochem.

Omdat de regels hier te maken hebben met lange en korte klanken, wordt gebruik¬gemaakt van herkenbare kleuren:
- groen voor de korte klinkers,
- geel voor de lange klinkers
- rood voor de tweeklanken.
- De medeklinkers zijn blauw.
In alle oefeningen kunnen de leerlingen deze kleuren hanteren. Tevens wordt de woordenschat uitgebreid.

Woorden als berucht, gehucht, wellicht, nuchter, gerucht, biechten e.a. worden apart genoemd en uitgelegd. Ook in de oefeningen zijn veel zinnen opgenomen, waarin de betekenis van woorden duidelijk naar voren komt: beducht, verknocht, pochen, plug, archief, oprecht, huichelen, goochemerd ...

Voorbeeldpagina`s (PDF)
Inhoud 36 pagina`s A4.
Onderwerpen Dyslexie, Remedial Teaching, Taalvaardigheden
Groep/Leeftijd Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Bestelnummer 88968

Tips, suggesties, adviezen

€ 10,90 (incl. 9% BTW)
  • Koop 5 voor € 9,90 per stuk en bespaar 10%
  • Koop 10 voor € 8,90 per stuk en bespaar 19%
  • Koop 30 voor € 7,50 per stuk en bespaar 32%

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten: