Tijd Deel 2

Werkbladen en controletoetsen met antwoorden, suggesties en achtergrondinformatie
Overzicht van de werkbladen:
• 10 - 5 minuten voor en over half. Analoog en digitaal.
• Willekeurig aantal minuten voor en over heel en half.
• Zomertijd: de klok vooruit zetten. Analoog en digitaal.
• Wintertijd: de klok achteruit zetten. Analoog en digitaal.
• Tijdlijn van een hele dag (24 uur). Met kloktijden rekenen.
• Introductie van de secondewijzer. Toepassing van tijdsverschil.
• Spoorboekje, reisschema’s, T.V.-tijden. Analoog en digitaal.

De wijzerplaat van een klok is eigenlijk een gebogen getallenlijn van 0 tot 12. Daarom zijn we begonnen met de bekende rechte getallenlijn. Vanuit het principe “Veel doen en weinig praten” trachten we de kinderen met kleine stapjes te leren werken met tijdseenheden. De meeste kinderen zullen slechts weinig toelichting nodig hebben. Het spreekt vanzelf, dat aan moeilijk lerende kinderen meer steun gegeven moet worden. Sommige kinderen hebben thuis al een beetje leren klokkijken. Het is daarom moeilijk aan te geven op welk moment de kinderen met deze werkbladen kunnen beginnen en hoever ze reeds - zonder instructies van de school - zijn gevorderd. Ruw geschat kan men aan het eind van groep 3, doch zeker in groep 4 met de eerste serie beginnen. De stof is opzettelijk in series ingedeeld en hebben een controletoets, maar kunnen ook gebruikt worden als instaptoets voor de volgende serie. U kunt daaraan zien of ze voldoende ver gevorderd zijn om de volgende serie te kunnen maken. In elke serie wordt een speciaal thema afgerond. In de praktijk wordt veel met de digitale tijdsaanduiding gewerkt. Het is gemakkelijk omdat het probleem van de ochtend- en de avondtijd daarmee automatisch is opgelost. Er zijn daarom veel oefeningen voor de analoge en de digitale tijdsaanduidingen gemaakt. Bij de analoge tijdsaanduiding is weer - voorzichtig - begonnen met de getallenlijn van 1 - 24.

Antwoorden
Elk werkblad van alle series heeft op de achterkant het volledige werkblad met antwoord staan. De werkbladen kunnen eventueel door de leerlingen zelf nagekeken worden (zelfcontrole).

Controletoetsen
De controletoetsen hebben ook op de achterkant van het werkblad de antwoorden staan. Bovendien is er een resultaatpagina opgenomen voor de administratie van de leerkracht.
Inhoud 90 pagina’s, formaat A4, werkbladen en controletoetsen met antwoorden, suggesties en achtergrondinformatie.
Onderwerpen Rekenvaardigheden, Zelfstandig werken
Groep/Leeftijd Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7
Bestelnummer 482531

Tips, suggesties, adviezen

€ 32,50 (incl. 9% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

K2-Brochure

K2-Brochure

€ 0,00 (incl. 9% BTW)
Grote Demonstratie klok

Grote Demonstratie klok

€ 29,50 (incl. 21% BTW)
Leerlingen klok

Leerlingen klok

€ 4,90 (incl. 21% BTW)