Max Kaartensets

Max ontleden is bestemd voor groep 6 t/m 8 van de basisschool. Het is geen leergang ontleden maar een pakket met extra oefenstof voor ontleden waarmee de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Iedere opdracht kan meteen nagekeken worden.

In het eerste deel van iedere set worden een aantal zinsdelen en woordsoorten afzonderlijk geoefend. Daarna komen de verschillende zinsdelen en woordsoorten in de oefeningen door elkaar aan de orde.

Dit systeem heeft als voordeel dat u uw leerlingen gericht met een bepaald zinsdeel of woordsoort kunt laten oefenen maar dat het ook mogelijk is uw leerlingen te laten oefenen met kaarten waarin de stof door elkaar heen aan de orde komt. (kaarten: “Allerlei”.)

In het algemeen gaat de leerstof in dit pakket ontleden iets verder dan de meest gangbare moderne taalmethoden. Dit heeft als voordeel dat u de kaarten met oefenstof die niet in uw taalmethode voorkomt kunt reserveren voor speciale leerlingen. Op de kaarten met ‘allerlei oefenstof’ komen deze moeilijkere aspecten minder frequent voor. De kaartenset is bruikbaar naast iedere methode voor taalonderwijs. De kaartensets bevatten elk 16 dubbelzijdige opdrachtkaarten inclusief registratieformulier.

5 artikel(en)

per pagina

5 artikel(en)

per pagina