Max spelling

Max spelling is bestemd voor groep 3 (tweede helft) t/m groep 8 van het basisonderwijs. Het is geen leergang spelling maar een pakket met extra oefenstof voor spelling, inclusief de werkwoordspelling voor groep 6 t/m 8.

Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met het pakket. Iedere opdracht kan afzonderlijk worden nagekeken.

De verdeling van de leerstof over de verschillende leerjaren is gebaseerd op analyse van de leerlijnen voor spellingonderwijs van enkele veel gebruikte taalmethoden en de opbouw van de “Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid, deel 1 t/m 3” van het CITO. De kaartenset is dan ook naast iedere methode voor spelling te gebruiken.

De kaartensets bevatten elk 16 dubbelzijdige opdrachtkaarten inclusief registratieformulier.

17 artikel(en)

per pagina

 • Max INFOpakket Taal Groep 3-4

  Max INFOpakket Taal Groep 3-4

  Selectie van de oefenkaarten uit uit de volgende sets: Taal, Spelling, Werkwoordspelling, Begrijpend lezen, Woordenschat en Ontleden
  Inclusief Max spelbord

  € 34,90 (incl. 21% BTW)
 • Max INFOpakket Taal Groep 5-6

  Max INFOpakket Taal Groep 5-6

  Selectie van de oefenkaarten uit uit de volgende sets: Taal, Spelling, Werkwoordspelling, Begrijpend lezen, Woordenschat en Ontleden
  Inclusief Max spelbord

  € 34,90 (incl. 21% BTW)
 • Max INFOpakket Taal Groep 7-8

  Max INFOpakket Taal Groep 7-8

  Selectie van de oefenkaarten uit uit de volgende sets: Taal, Spelling, Werkwoordspelling, Begrijpend lezen, Woordenschat en Ontleden
  Inclusief Max spelbord

  € 34,90 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Spelling Groep 3

  Max Oefenkaarten - Spelling Groep 3

  Omkering, spiegeling, draaiing: b-d-p
  Visueel gelijkende medeklinkers: h / k / l of v / w of m / n
  Lettervolgorde in tweeklanken
  € 21,80 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Spelling Groep 4 - Set 1

  Max Oefenkaarten - Spelling Groep 4 - Set 1

  Eénlettergrepige woorden o.a.:
  Woorden met twee of drie medeklinkers aan het begin of eind
  Letterweglating, -herhaling, toevoeging
  € 21,80 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Spelling Groep 4 - Set 2

  Max Oefenkaarten - Spelling Groep 4 - Set 2

  Beginnen met be-, ge- ver-,
  Woorden met een toonloze e
  Verkleinwoorden, d klinkt als t
  Meervouden met -en, -s of ‘s
  € 21,80 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Spelling Groep 5 - Set 1

  Max Oefenkaarten - Spelling Groep 5 - Set 1

  Meervoudsvormen (f - v, s - z)
  woorden met ij of ei, au of ou
  Korte en lange klanken a of aa, etc.
  Open- of gesloten lettergreep
  € 21,80 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Spelling Groep 5 - Set 2

  Max Oefenkaarten - Spelling Groep 5 - Set 2

  Woorden met i/ie
  Verkleinwoorden met -etje/-kje/-pje
  Woorden met een d of t op het eind
  Woorden met -eren/elen op het eind
  € 21,80 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Spelling Groep 6 - Set 1

  Max Oefenkaarten - Spelling Groep 6 - Set 1

  Woorden met een c die klinkt als s of k
  Voorvoegsel be/ge/ver/ont
  Woorden met het achtervoegsel lijk/ig/ing, heid/teit/baar/zaam, tie
  € 21,80 (incl. 21% BTW)

17 artikel(en)

per pagina