Max leer- en oefensysteem - Taal

Voor iedere jaargroep zijn er twee sets.

Taal groep 3
Set 1
is al bruikbaar voor de eerste helft van groep 3. De eerste 8 kaarten bevatten uitsluitend plaatjes. De volgende 4 kaarten gaan over letterherkenning. Vanaf kaart 13 komen er geschreven woorden voor. Bij de oefeningen van deze set hoeft nog niet geschreven te worden. In deze set 1 komen dan ook - in tegenstelling tot de andere sets van Max - multiple choice oefeningen voor.

Set 2
is bestemd voor de tweede helft van groep 3. Max voor groep 3 is bruikbaar naast iedere methode voor aanvankelijk lezen.

Taal groep 4 t/m8
- De indeling van het onderdeel Taal is voor groep 4 t/m 6 gebaseerd op de indeling van de CITO Taalschaal 1.
- Voor groep 7 en 8 betreft het CITO Taalschaal 2.

Per groep worden er vier hoofdcategorieën onderscheiden:
- Woordvorming
- zinsvorming
- functiewoorden
- woordbetekenissen.
Voor groep 5 en 6 komt er nog een extra hoofdcategorie bij namelijk conventies. In iedere set zijn onderdelen van de hoofdcategorieën opgenomen.

Per set wordt zodoende steeds geoefend met alle facetten van de taal
- Set 1 is steeds bestemd voor de eerste helft van het leerjaar,
- Set 2 voor de tweede helft van het leerjaar.

Binnen de sets is er per aspect sprake van enige toename van moeilijkheidsgraad. De kaartensets bevatten elk 16 dubbelzijdige opdrachtkaarten inclusief registratieformulier.

15 artikel(en)

per pagina

 • Max INFOpakket Taal Groep 3-4

  Max INFOpakket Taal Groep 3-4

  Selectie van de oefenkaarten uit uit de volgende sets: Taal, Spelling, Werkwoordspelling, Begrijpend lezen, Woordenschat en Ontleden
  Inclusief Max spelbord

  € 34,90 (incl. 21% BTW)
 • Max INFOpakket Taal Groep 5-6

  Max INFOpakket Taal Groep 5-6

  Selectie van de oefenkaarten uit uit de volgende sets: Taal, Spelling, Werkwoordspelling, Begrijpend lezen, Woordenschat en Ontleden
  Inclusief Max spelbord

  € 34,90 (incl. 21% BTW)
 • Max INFOpakket Taal Groep 7-8

  Max INFOpakket Taal Groep 7-8

  Selectie van de oefenkaarten uit uit de volgende sets: Taal, Spelling, Werkwoordspelling, Begrijpend lezen, Woordenschat en Ontleden
  Inclusief Max spelbord

  € 34,90 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Taal Groep 6 - Set 1

  Max Oefenkaarten - Taal Groep 6 - Set 1

  Verkleinwoorden -je, -kje, -pje en -etje
  Vergrotende trap/overtreffende trap
  Vraagzinnen en gewone zinnen
  Betekenissen, Conventies
  € 21,80 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Taal Groep 6 - Set 2

  Max Oefenkaarten - Taal Groep 6 - Set 2

  o.t.t. en o.v.t. Bijv. naamwoorden
  Zinsvorming, Interpunctie
  Persoonlijke voornaamwoorden
  Combinatie werkwoord
  € 21,80 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Taal Groep 7 - Set 1

  Max Oefenkaarten - Taal Groep 7 - Set 1

  Achtervoegsels: -ig, -lijk, -heid, -achtig.
  Vervoeging van werkwoorden
  Zinnen in de lijdende vorm zetten
  Uitdrukkingen en spreekwoorden
  € 21,80 (incl. 21% BTW)

15 artikel(en)

per pagina