Max Woordenschat

Max Woordenschat is vooral bestemd voor nieuwkomers in het basisonderwijs in de groepen 4 t/m 8 die de Nederlandse taal nog niet - of nog niet goed genoeg - beheersen. De oefeningen hebben als doel de woordenschat te vergroten en de vaardigheid in het maken van goede zinnen te verbeteren.

Per niveau bestaat de oefenset uit 32 opdrachtkaarten. Ieder niveau kent drie onderdelen:
Woordenschat
Woordvorming
Zinsvorming

De algemeen geaccepteerde didaktiek bij woordenschatuitbreiding kent vier fasen:
1. De voorbewerking.
2. De semantisering.
3. De consolidering.
4. De controle.
Max Woordenschat kan vooral worden ingezet voor fase 3 en fase 4.

Max Woordenschat kent geen thematische opbouw. Wel wordt bij het onderdeel woordenschat uitgegaan van een aantal gebruikelijke basisthema’s die dicht bij de belevingswereld van de leerling liggen.

Bij de opbouw van de oefeningen voor woord- en zinsvorming is rekening gehouden met de grammaticalijn uit het bekende programma ”Van horen en zeggen”.

Ongeveer 1/2 van de kaarten hebben expliciet betrekking op woordenschatverrijking.
1/2 deel van de kaarten hebben betrekking op woord- en zinsvorming als ondersteuning van het verruimen van de woordenschat.

De minimum eisen om met deze oefensets te kunnen werken zijn:
- Het aanvankelijk lezen met goed gevolg doorlopen hebben. (AVI-E3)
- De cijfers t/m 32 kennen.
Voor niveau 2, 3 en 4 is minimaal AVI-E4 nodig.

8 artikel(en)

per pagina

 • Max Oefensysteem - spelbord

  Max Oefensysteem - spelbord

  Max leer- en oefensysteem
  Uitdagende opdrachten, die schriftelijk gemaakt moeten worden
  Directe zelfcontrole
  Zelfstandig werken
  € 24,90 (incl. 21% BTW)
 • Max INFOpakket Taal Groep 3-4

  Max INFOpakket Taal Groep 3-4

  Selectie van de oefenkaarten uit uit de volgende sets: Taal, Spelling, Werkwoordspelling, Begrijpend lezen, Woordenschat en Ontleden
  Inclusief Max spelbord

  € 34,90 (incl. 21% BTW)
 • Max INFOpakket Taal Groep 5-6

  Max INFOpakket Taal Groep 5-6

  Selectie van de oefenkaarten uit uit de volgende sets: Taal, Spelling, Werkwoordspelling, Begrijpend lezen, Woordenschat en Ontleden
  Inclusief Max spelbord

  € 34,90 (incl. 21% BTW)
 • Max INFOpakket Taal Groep 7-8

  Max INFOpakket Taal Groep 7-8

  Selectie van de oefenkaarten uit uit de volgende sets: Taal, Spelling, Werkwoordspelling, Begrijpend lezen, Woordenschat en Ontleden
  Inclusief Max spelbord

  € 34,90 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Woordenschat 1

  Max Oefenkaarten - Woordenschat 1

  School, thuis, familie, spelen
  Woordenschat
  Woordvorming
  Zinsvorming
  € 21,80 (incl. 21% BTW)
 • Max Oefenkaarten - Woordenschat 2

  Max Oefenkaarten - Woordenschat 2

  Eten, kleding, boodschappen
  Woordenschat
  Woordvorming
  Zinsvorming
  € 21,80 (incl. 21% BTW)

8 artikel(en)

per pagina