> Mis geen aanbiedingen 

> Gratis kopieerbladen

> Actuele informatie
                        


 
  Word Facebook-Fan voor nieuws en tips rondom het thema leren.  Volg ons op Twitter voor nieuws en tips rondom het thema leren.
Close [x]

Verhalendoos Zo doe ik het goed

Het is voor kinderen vaak moeilijk om zich aan de vele, meestal ongeschreven sociale regels te houden. In het onderwijs, de therapie en de pedagogische praktijk is goed gedrag in het openbaar daarom een relevant onderwerp en het behoort tot de educatieve taak van leraren, opvoeders, therapeuten en ouders.
Deze prentendoos is bedoeld om kinderen dergelijke regels bij te brengen en het omgaan daarmee voor ze te vergemakkelijken. Daarbij wordt er ook rekening mee gehouden, dat er bijvoorbeeld ook kinderen naar ons toe gevlucht zijn die uit culturen komen, waar de gedragsconventies van de westerse wereld onbekend en ongewoon zijn. Op de kaarten met afbeeldingen zijn kleine alledaagse verhalen te zien, die zich in de openbare ruimte afspelen, in het restaurant, in de supermarkt, in een openbaar toilet, in de uitleenbibliotheek, in de lijnbus, op weg naar school, in de dierentuin, in het zwembad en in het museum. Naast telkens vijf kaarten, waarop het verloop van de situatie met het sociaal gewenst gedrag te zien is, zijn er telkens drie scènes die sociaal ongewenst gedrag in de betreffende omgeving tonen. De series dienen als aanleiding tot gesprek en zijn ook geschikt als voorbereiding of nabespreking van een schoolevenement, bijvoorbeeld bij een museumbezoek of een uitstapje naar de dierentuin. Maar ze dienen ook als aanleiding tot spreken en stimuleren het vrij spreken en vertellen. Op twee extra kaarten met afbeeldingen is telkens een buitenaards wezen afgebeeld. Deze aliens kennen de regels van „onze wereld“ nog niet en gedragen zich daarom verkeerd. De kinderen mogen het sociaal ongewenste gedrag aan een alien naar keuze toekennen. Ze kunnen zichzelf dan identificeren met de mensen die alles goed doen.
Inhoud 9 in kleur getekende verhalen, elk bestaande uit 8 kaarten, 2 symboolkaarten met een buitenaards wezen, in totaal 72 kaarten, formaat 90 x 90 mm. Inclusief handleiding. Verpakt in een stevige kartonnen opbergdoos.
Onderwerpen Logisch denken, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Taalvaardigheden, Woordenschat
Bestelnummer 89607

Tips, suggesties, adviezen

€ 28,50 (incl. 21% BTW)