> Mis geen aanbiedingen 

> Gratis kopieerbladen

> Actuele informatie
                        


 
  Word Facebook-Fan voor nieuws en tips rondom het thema leren.  Volg ons op Twitter voor nieuws en tips rondom het thema leren.
Close [x]

Taalstandaard Scoreformulier 1;6

C.F. Slofstra-Bremer, Sj. van der Meulen & H.C. Lutje Spelberg

* Observatie instrument voor kinderen van 1;6-4;0 jaar
* Vijf formulieren voor vijf halfjaarsgroepen (1;6-2;0, 2;0-2;6, 2;6-3;0, 3;0-3;6, 3;6-4;0)
* Systematisch en betrouwbaar
* Er is een cut-off punt: bij lagere score is sprake van pathologie
* Genormeerd op basis van theoretisch verantwoorde criteria
* Gericht op breed scala van kenmerken die relevant zijn voor de communicatieve ontwikkeling
Het instrument bestaat uit vijf verschillende observatieformulieren voor vijf leeftijdsgroepen van een half jaar tussen de 1;6-4;0 jaar. Scoring vindt plaats met behulp van een observatieschaal. Deze is geordend in zeven subschalen. Daarnaast is er een afzonderlijke rubriek (‘Predisponerende Factoren’), waarin waarden zijn samengebracht die niet het observeerbare gedrag betreffen maar factoren waarvan bekend is dat zij samenhangen met de taalontwikkeling. De observatie-items zijn geordend per leeftijdsgroep volgens drie criteria. Bij de Taalstandaard kan observatie het beste worden verricht tijdens spel. De materiaalkeuze wordt bepaald door de leeftijd en het geschatte ontwikkelingsniveau van het kind.
Inhoud 6 pagina`s, formaat A4 in 15 voud.
Onderwerpen Logopedie, Remedial Teaching, Taalvaardigheden
Groep/Leeftijd Groep 1/2
Media/materialen Tests, screening, diagnose
Bestelnummer 88416

Tips, suggesties, adviezen

€ 39,80 (incl. 21% BTW)