Een steuntje in de rug

Met klanken en letters
Doel van het programma
Kleuters met onvoldoende foneembewustzijn en letterkennis worden spelenderwijs bekendgemaakt met de functie van klanken en letters. Hierdoor wordt de overgang van groep twee naar groep drie (en dus het aanvankelijk leesproces) vereenvoudigd. Doordat de kinderen ervaring opdoen met activiteiten rond geletterdheid groeit het zelfvertrouwen, de motivatie en wordt de kans op een succesvolle leesstart vergroot. Het programma kan zowel ingezet worden bij de logopedische behandeling als ook binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Doelgroep
• Kleuters met onvoldoende foneembewustzijn en letterkennis die het lesprogramma op dit gebied op school onvoldoende kunnen volgen.
• Kinderen met spraak/taalproblemen (deze kinderen hebben een groter risico op het krijgen van lees/spellingsproblemen).
• Kinderen bij wie in de familie dyslexie voorkomt.

Belangrijkste kenmerken van het programma
• Een kant en klaar programma met bijbehorend spelmateriaal voor (risico)leerlingen van groep 2 waarin foneembewustzijn en letterkennis centraal staan. Geen uitzoekwerk, u kunt direct aan de slag!
• Helder uitgewerkt oefenprogramma voor de praktijk/school met oefeningen voor thuis met een opbouwende moeilijkheidsgraad.
• 10 letterliedjes (op USB-stick) vormen de rode draad in het programma en geven het samen met de lettertekeningen en klankgebaren een multisensoriëel karakter. In de liedjes wordt het belangrijkste kenmerk van de betreffende klank benadrukt. Hierbij kan gedacht worden aan de lettervorm, het geluid, een associatie, articulatieplaats en emotie. Bij elk liedje hoort een lettertekening en een klankgebaar. Door gebruik te maken van meerdere zintuigen kunnen de kinderen de liedjes (en daarmee de letters) gemakkelijk onthouden.
• Werken in kleine groepjes of individueel gedurende minimaal 10 weken.
• De uitvoering van het programma gebeurt in samenwerking met de ouders. Herhaling van de oefeningen in de thuissituatie vergroot de effectiviteit van het programma.
• Spelenderwijs oefenen met uitdagende materialen toegespitst op de belevingswereld van kleuters.
• Het programma sluit aan bij de tussendoelen beginnende geletterdheid en wordt als preventief programma geadviseerd in het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2.
• Met het volgrooster wordt de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn en de letterkennis systematisch vastgelegd voor een doorgaande lijn naar groep 3.

Letterliedjes
In het programma ‘Een steuntje in de rug met klanken en letters’ vormen letterliedjes de rode draad. De 10 liedjes (op USB-stick) zijn korte versjes met een terugkerende melodie. In de liedjes wordt het belangrijkste kenmerk van de betreffende klank benadrukt. Hierbij kan gedacht worden aan de lettervorm, het geluid, een associatie, articulatieplaats en emotie. Bij elk liedje hoort een lettertekening en een klankgebaar. Door gebruik te maken van meerdere zintuigen kunnen de kinderen de liedjes (en daarmee de letters) gemakkelijk onthouden.

Verslagvolgrooster (PDF)

Diploma (PDF)

Groepsoverzicht (PDF)

Recensie NVLF (PDF)

Recensie VVL (PDF)
Inhoud • Volledig uitgewerkt oefenprogramma in ringband (92 pagina’s full color)
• Thuisprogramma met vergelijkbare oefeningen (61 pagina’s zwart/wit)
• USB-stick met 10 letterliedjes
• Diverse ondersteunende spelmaterialen (vingerpoppetjes, memoriespel, lottospel, spel ‘plaatje praatje’, letterkaartjes, woordkaartjes, beeldverhaaltje)
• Handleiding
• Aanvullende formulieren (volgrooster, format voor eindverslag, diploma)
• 2 handige opbergdozen om het behandelmateriaal in te bewaren
Onderwerpen Beginnende geletterdheid, Dyslexie, Remedial Teaching
Groep/Leeftijd Groep 1/2, Groep 3, Groep 4, Groep 5
Media/materialen Werkbladen, kopieerbladen, Software
Bestelnummer 88200
€ 260,00 (incl. 21% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Max Oefenkaarten - Taal Groep 4 - Set 2

Max Oefenkaarten - Taal Groep 4 - Set 2

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 2

Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 2

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 4 - Set 1

Max Oefenkaarten - Taal Groep 4 - Set 1

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 1

Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 1

€ 21,80 (incl. 21% BTW)