Inclusie, Leerstoornissen, Orthopedagogiek‎

Om lezen, schrijven en rekenen te leren heeft de mens bepaalde basiscapaciteiten nodig

Deze basiscapaciteiten zijn in verschillende waarnemingsgebieden onderverdeeld en al deze capaciteiten zijn noodzakelijk om onze cultuurtechnieken aan te leren. Zijn er problemen in één of meerdere van deze gebieden, dan spreekt men van leerstoornissen.

Auditieve waarneming
Viisuele waarneming
Kinetische waarneming/ In balans zijn
Waarneming van de ruimtelijke oriëntatie en de lichaamsoriëntatie
Seriële waarneming
Intermodale waarneming, integratie van de hersenhelften

Deelafwijkingen (integratiestoornissen) zijn dan te behandelen, als het centrale zenuwstelsel niet in voldoende mate aanwezig is om in volle omvang de uiteenlopende informatie te ordenen, te coördineren en met de steeds omhanden zijnde gegevens te vergelijken. Ze kunnen als basale stoornis van het vermogen om te leren als een belemmering begrepen worden. Ze uiten zich in een veelheid van stoornissen in het gebied van de waarneming, de motoriek en op het emotionele vlak.

Bij jonge kinderen wordt dit bijvoorbeeld in de vorm van een spraakontwikkelingsstoornis of in de vorm van sociale aanpassingsproblemen zichtbaar.

Bij schoolkinderen vindt men de symptomen van leerstoornissen vaak in de vorm van problemen bij het aanleren van lezen, schrijven en rekenen alsook bij de lees- en spellingzwakken (legasthenie) of in de vorm van rekenzwakken (dyscalculie).