Therapeutische en RT materialen

Onze pedagogen en adviseurs hebben voor u leer- en oefenmateriaal samengesteld, om u in uw werk te ondersteunen, om de leerdoelen te bereiken:

• individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)

• handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie

• doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen

• hulp op maat n.a.v. een hulpvraag

• aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan