RAAK! Redactiesommen %/Breuken 5/6 antwoordenboek

Procent/Breuken 5/6 antwoordenboek
Redactiesommen en Cito-toetsen de baas!
Met de redactiesommen in deze oefenboeken oefenen leerlingen volop met het oplossen van moeilijke rekenvraagstukken. En dat op de Cito-manier! In deze boeken leren de leerlingen volgens vaste stappen goed lezen en de juiste informatie te halen uit de verhaalsommen om zo het goede antwoord te vinden. Deels door meerkeuzevragen, deels door open vragen, maar altijd volgens een vaste structuur.

Voor wie zijn de RAAK! Redactiesommen geschikt?
De RAAK!-oefenboeken zijn inzetbaar naast alle methodes en bieden extra oefening op het gebied van rekenen. Uitstekend geschikt om de vraagstellingen volgens de Cito-toets te trainen. In de remedial teaching kunnen de boeken tevens als herhalingsstof gebruikt worden, in de klas als zelfstandig te verwerken stof. U kunt zelfs kiezen om klassikaal of in groepjes aandacht te besteden aan het maken van redactiesommen, want de rekenvaardigheden die hierbij om de hoek komen kijken, zijn bij leerlingen niet altijd even goed ontwikkeld. Ook is het mogelijk in een lagere groep een leerling uit te dagen met deze sommen. De boeken met verschillende onderwerpen zijn op M5/M6- en op M7/M8-niveau. Dit wil zeggen dat de oefenboeken zowel in groep 5 en 6 als in groep 7 en 8 inzetbaar zijn.

Waaruit bestaan de RAAK! Redactiesommen?
Er zijn tien oefenboeken in deze RAAK!-lijn. De vijf verschillende onderwerpen, die op twee niveaus (groep 5/6 en groep 7/8) aandacht krijgen, zijn als volgt:
• Optellen en aftrekken
• Vermenigvuldigen en delen
• Procenten en breuken
• Rekenen met geld
• Rekenen met maateenheden

Inclusief voorkennisactivering en leerhulp
Ieder onderwerp begint met een voorkennispagina, waarop uitgelegd wordt in welke situaties de leerlingen sommen als deze tegen kunnen komen. Ook wordt handige rekenhulp, zoals het metriek stelsel, aangestipt. De boeken bevatten waar nodig relevante illustraties bij de sommen. Daarnaast zijn aan elk oefenboek flappen bevestigd waarop de leerlingen kunnen zien welke stappen ze moeten nemen om de som goed aan te pakken. Wanneer leerlingen de stappen geautomatiseerd hebben, kunnen ze de flappen naar binnen vouwen zodat ze ook zonder de hulp de sommen de baas zijn!

Zelfcorrigerend!
De antwoorden bestaan veelal uit meerkeuzemogelijkheden, waarbij telkens een letter te verdienen valt. Zijn alle antwoorden juist gegeven, dan kan er van de letters een woord gemaakt worden. Het oefenboek is dus grotendeels zelfcorrigerend. Ook zijn er antwoordboeken die synchroon van opzet zijn aan de oefenboeken: alles staat zo aangegeven zoals leerlingen de bladzijde zelf zouden invullen. Wel zo handig.
Inhoud A4-formaat, Cito-training. Per stuk (antwoorden apart bestelbaar).
Onderwerpen Rekenvaardigheden, Remedial Teaching
Groep/Leeftijd Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Bestelnummer 88626A

Tips, suggesties, adviezen

€ 8,95 (incl. 9% BTW)