Max Oefenkaarten - Taal Groep 8 - Set 2

Oefeningen met zelfcontrole

Woordvorming

Meervoudsvorming. Verkleinwoorden. Samenstellingen. Vrouwelijke aanduidingen. Vergrotende en overtreffende trap. Achtervoegsels - van werkwoord naar zelfstandig naamwoord. Afkortingen. Kennen – kunnen / liggen – leggen en bijvoeglijke naamwoorden. Werkwoordsvorming.

Zinsvorming
Onderscheiden van woorden in aan elkaar geschreven woorden. Correcte zinnen maken. Maak van twee zinnen één zin. Lijdende of bedrijvende vorm. Directe of indirecte rede. Scheidbare werkwoorden. Wederkerende voornaamwoorden.

Functiewoorden
Betrekkelijke voornaamwoorden. Aanwijzende voornaamwoorden. Vragende voornaamwoorden en bijwoorden. Lidwoorden. Persoonlijke voornaamwoorden. Bezittelijke voornaamwoorden. Voorzetsels.

Betekenissen
Tegenstellingen. Synoniemen. Homoniemen. Moeilijke woorden. preekwoorden/uitdrukkingen.

Inhoud
Woordvorming
Meervoudsvorming. Verkleinwoorden. Samenstellingen. Vrouwelijke aanduidingen. Vergrotende en overtreffende trap. Achtervoegsels - van werkwoord naar zelfstandig naamwoord. Afkortingen. Kennen – kunnen / liggen – leggen en bijvoeglijke naamwoorden. Werkwoordsvorming.

Zinsvorming
Onderscheiden van woorden in aan elkaar geschreven woorden. Correcte zinnen maken. Maak van twee zinnen één zin. Lijdende of bedrijvende vorm. Directe of indirecte rede. Scheidbare werkwoorden. Wederkerende voornaamwoorden.

Functiewoorden
Betrekkelijke voornaamwoorden. Aanwijzende voornaamwoorden. Vragende voornaamwoorden en bijwoorden. Lidwoorden. Persoonlijke voornaamwoorden. Bezittelijke voornaamwoorden. Voorzetsels.

Betekenissen
Tegenstellingen. Synoniemen. Homoniemen. Moeilijke woorden. preekwoorden/uitdrukkingen.

Inhoud: Max Taal Groep 8 - Set 2 (PDF)

Om de opgaven te kunnen controleren is het Max spelbord (Bestelnummer 5000) vereist.
Inhoud - 16 Opdrachtkaarten A4 dubbelzijdig, dit zijn 32 pagina’s met opdrachten en zelfcontrole bij iedere opdracht
- Met hulp van de voorbeeldopgave begrijpen de kinderen de opdracht heel snel
- In totaal 300 tot 400 opgaven
- Registratieformulier
- In kunststof tas
Onderwerpen Remedial Teaching, Taalvaardigheden, Visuele waarneming, Zelfstandig werken
Groep/Leeftijd Groep 8
Media/materialen Max leer- en oefensysteem
Bestelnummer 5004231

Tips, suggesties, adviezen

€ 21,80 (incl. 21% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten: