> Mis geen aanbiedingen 

> Gratis kopieerbladen

> Actuele informatie
                        


 
  Word Facebook-Fan voor nieuws en tips rondom het thema leren.  Volg ons op Twitter voor nieuws en tips rondom het thema leren.
Close [x]

Rekenkistje Basis tien materiaal Geld

* de werktafel voor het rekenen tot 200
* met Eurowaarden 1-2-5-10-20-50-100
* praktisch en didactisch sterk!

Het Rekenkistje is belangrijk leerlingmateriaal voor het rekenen tot 100/200. Rekenen met inzicht vraagt om een goed ontwikkeld getalbegrip. Het Rekenkistje zorgt daarvoor en geeft drijfvermogen aan de formele sommen! Optel- en aftrekbewerkingen tot 200 komen concreet in beeld en worden stap voor stap uitgewerkt. Ook vermenigvuldig- en deelsommen worden inzichtelijk onderbouwd.
Goud als betaalmiddel; perfect modelmateriaal
Het ‘goud’ van het Rekenkistje is als betaalmiddel een natuurlijk en geloofwaardig intermediair tussen werkelijkheid en getallen. Niet zomaar ‘blokjes,’ maar ‘concreet geld’ dat getallen hun waarde geeft.

Een raamwerk met perspectief
Het Rekenkistje vormt een decimaal raamwerk dat perspectief biedt aan de hoeveelheid die erin ligt. Inhoud en structuur worden ondubbelzinnig gekoppeld.

Nieuw: modelmateriaal met de eurowaarden
Eindelijk modelmateriaal dat concreet inhoud geeft aan de geldwaardes. Op een munt of geldbiljet staan alleen getallen om de waarde aan te duiden. Met het ‘eurogoud’ in deze set krijgt het geld op een concreet niveau inhoud en structuur.

Optellen en aftrekken; de som steeds in beeld Beide getallen blijven in beeld (bij aftreksommen wordt het aftrekgetal stap voor stap opgebouwd).

Vermenigvuldigen en delen; het juiste perspectief
Het Rekenkistje verklaart de relatie tussen keersom, deelsom en het (decimale) antwoord. Strategieën worden concreet onderbouwd (omkeerregel; buursommen).

Met het Rekenkistje leert ieder kind met inzicht rekenen!
Inhoud Het Rekenkistje wordt geleverd als een fraaie houten kist met openklappend deksel en geel gelakt ‘goud’. In het Rekenkistje wordt de 5- en 10 structuur subtiel met streepjes gemarkeerd. Het goudpakket (met als grondmaat 1 cm) omvat:
• 40 losse blokken
• 10 staven van 10
• 5 staven van 2
• 4 staven van 5
• 5 platen van 20
• 2 platen van 50
• 1 plaat van 100
Praktisch hanteerbaarheid: Het Rekenkistje is praktisch vormgegeven. Het kistje bevat een voorraadkamer en een legbord (deksel). Het goud kan door de schuine kanten makkelijk van het voorraadhok naar het legbord heen en weer worden geschoven.

Onderwerpen Rekenvaardigheden
Bestelnummer 89725

Tips, suggesties, adviezen

€ 45,00 (incl. 21% BTW)