> Mis geen aanbiedingen 

> Gratis kopieerbladen

> Actuele informatie
                        


 
  Word Facebook-Fan voor nieuws en tips rondom het thema leren.  Volg ons op Twitter voor nieuws en tips rondom het thema leren.
Close [x]

Taaldiagnostiek bij kinderen

Janneke de Waal-Bogers

In dit boek wordt het complexe proces beschreven van diagnostiek van kinderen met taalproblemen. Dit gebeurt vanuit het theoretisch kader over logopedische diagnostiek en het interpreteren van testgegevens bij het gebruik van de CELF-5-NL. Ook gaan de auteurs in op complexere situaties: multidisciplinaire diagnostiek en diagnostiek bij meertalige kinderen. Ten slotte wordt de stap gezet naar het opstellen van behandeldoelen en de relatie gelegd met onderwijs en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen.

In Taaldiagnostiek bij kinderen wordt aan de hand van casuïstiek de vertaalslag van theorie naar praktijk gemaakt door op een begrijpelijke manier het proces van diagnostiek te beschrijven bij kinderen met problemen in de taalontwikkeling.

Het boek is uitermate geschikt voor logopedisten in opleiding en logopedisten, linguïsten en spraak-taalpathologen werkzaam in de logopedische praktijk.
Verkorte inhoudsopgave
H1 Logopedische diagnostiek bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
H2 Interpreteren van testgegevens
H3 Logopedisch onderzoek met de CELF-5-NL
H4 Multidisciplinaire diagnostiek bij TOS
H5 Testafname bij meertalige kinderen
H6 CELF-5-NL Foutenanalyse en behandeldoelen opstellen
H7 Leerlingen met TOS ondersteunen in het onderwijs
Inhoud 168 pagina's.
Bestelnummer 88401

Tips, suggesties, adviezen

€ 24,95 (incl. 9% BTW)