Max Oefenkaarten - Spelling Groep 3

oefeningen met zelfcontrole

Deze set is geschikt voor de tweede helft van groep 3. Er wordt geoefend met éénlettergrepige woorden die klankzuiver of bijna klankzuiver zijn.
Gericht op het visuele aspect:
- Omkering, spiegeling, draaiing: b,d of p
- Verwisseling van visueel gelijkende medeklinkers: h / k / l of v / w of m / n
- Verwisseling van de lettervolgorde in tweeklanken: ie/ei, oe/eo, eu/ue, ui/ui, au/ua, ou/uo

Gericht op het auditieve aspect:
- Verwisseling korte en lange klinkers in gesloten lettergrepen: a / aa of o /oo etc.
- Verwisseling van andere klinkers; e / i of i / ie
- Verwisseling van tweeklanken: ie/ei, o/oe, eu/ui
- Verwisseling van medeklinkers: s / z , v / f

Visueel en auditief:
- Verwisseling van meertekenklanken: ng / nk, sch / s, ieuw/eeuw/ooi/oei
- Toonloze e klank
- Woordomkeringen

Om de opgaven te kunnen controleren is het Max spelbord (Bestelnummer 5000) vereist.
Inhoud - 16 Opdrachtkaarten A4 dubbelzijdig, dit zijn 32 pagina’s met opdrachten en zelfcontrole bij iedere opdracht
- Met hulp van de voorbeeldopgave begrijpen de kinderen de opdracht heel snel
- In totaal 300 tot 400 opgaven
- Registratieformulier
- In kunststof tas
Onderwerpen Basisvaardigheden, Beginnende geletterdheid, Remedial Teaching, Taalvaardigheden, Visuele waarneming, Zelfstandig werken
Groep/Leeftijd Groep 3
Media/materialen Max leer- en oefensysteem
Bestelnummer 5004331
€ 21,80 (incl. 21% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Max Oefenkaarten - Begrijpend lezen Groep 3

Max Oefenkaarten - Begrijpend lezen Groep 3

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 2

Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 2

€ 21,80 (incl. 21% BTW)