> Mis geen aanbiedingen 

> Gratis kopieerbladen

> Actuele informatie
                        


 
  Word Facebook-Fan voor nieuws en tips rondom het thema leren.  Volg ons op Twitter voor nieuws en tips rondom het thema leren.
Close [x]

Atelier Vragen en antwoorden

• Materiaal voor het ontdekken, associëren, logische verbanden leggen, vragen stellen en antwoorden formuleren
Het materiaal ontdekken, associëren, logische verbanden leggen, out-of-the-box-denken

Doel: Het kind vertrouwd te maken met het materiaal, de indeling van de kaartjes en de inhoud.

Spelvaardigheden: observeren, beschrijven, veronderstellingen doen, gevolgtrekkingen maken, verbanden leggen, keuzes motiveren.

Verloop van het spel: De leerkracht geeft elke leerling een groen vragenplankje. De magneetkaartjes worden midden op de tafel geplaatst met de afbeelding naar boven. Elke leerling moet vervolgens zijn antwoordkaartjes zoeken en deze op zijn vraagplankje plaatsen terwijl hij ondertussen veronderstellingen doet over het logische verband tussen de twee afbeeldingen. Als het plankje vol is, vraagt de leerkracht de leerlingen te formuleren waarom zij juist die kaartjes hebben neergelegd. Met andere woorden, het kind moet het gemeenschappelijk element benoemen. Bijv. “Waarom heb jij het kaartje met de aardappel naast de patat gelegd?” Leerling: ”Van aardappels kun je patat maken.”

Luisteren, begrijpen, vragen beantwoorden

Doel: Hierbij gaat het om de leerlingen vertrouwd te maken met de verschillende soorten vragen die de afbeeldingen met elkaar kunnen verbinden. De plankjes zijn genummerd, van makkelijk naar moeilijk.

Spelvaardigheden: verbanden terugvinden die bij 1. Vraagwoorden begrijpen waarmee vragen worden geïntroduceerd, bijv. waarvan, waar, waarmee, enz., antwoorden formuleren met eenvoudige zinnen.

Verloop van het spel: De leerkracht kiest de antwoordkaartjes die overeenkomen met de plankjes van de leerlingen en plaatst deze midden op tafel met de goede kant omhoog. Hij stelt aan elke leerling om beurten een vraag die hoort bij het plaatje. De leerling formuleert het antwoord en mag het kaartje om zijn plankje leggen. Bijv. “Welke kleur heeft de aardbei?” Leerling: “De kleur van de aardbei is rood.”

Vragen stellen, antwoorden formuleren

Doel: De leerlingen moet zijn de vraag formuleren door de roze kaarten te combineren met de magneetplaatjes.
Spelvaardigheden: zie vaardigheden spel 1 en 2, vragen formuleren, antwoorden formuleren

Verloop van het spel: De leerkracht geeft elke leerling een roze plankje en een afwijkend groen plankje. De magneetkaartjes worden midden op de tafel met de afbeelding naar boven geplaatst. Om beurten probeert iedere leerling een vraag te vinden op basis van de plaatjes op het roze plankje en stelt de vraag aan de anderen. Degene die het plaatje heeft dat bij het antwoord hoort, steekt zijn vinger op, formuleert het antwoord en legt het kaarten op zijn groene plankje. Bijv. “Welke vorm heeft een ballon?” Leerling: “De ballon is rond.”

Lottospel

Doel: bij dit spel kunnen de leerlingen zelfstandig de vaardigheden toepassen die ze tijdens activiteit 1 hebben verworven.

Verloop van het spel: De leerkracht deelt aan de leerlingen één of twee groene plankjes uit en plaatst de bijbehorende kaartjes met de goede kant naar beneden. Om beurten pakt een leerling een kaartje. Als het kaartje overeenkomt met één van zijn plankje, plaatst de leerling het op zijn plankje en legt zijn keuze uit. Komt het niet overeen met een plaatje op zijn plankje, dan legt hij het terug op tafel. De leerling die het eerst zijn plankje vol heeft, heeft gewonnen.

Lijst met vragen en antwoorden (vooral van belang bij 3.
Welke?
Plankje 1. Welke kleur heeft ….?
Plankje 2. Welke vorm heeft …… ?
Waar?
Plankje 3. Waar bewaar je ….? Waar berg je …… op?
Plankje 4.Waar rijdt …….? Waar vliegt …….?
Wie?
Plankje 5. Wie woont er …….? (dierenkaartjes)
Plankje 6. Wie maakt ……? (Waar komt het vandaan?)
Wat?
Plankje 7. Wat draag je…..? (Welke kleding)
Plankje 8. Waar draag je…..? (Welk sieraad)
Bij wie hoort?
Plankje 9. Bij wie horen ….? (sporters)
Wanneer?
Plankje 10. Wanneer ……. Slaap je/krijg je cadeaus? (gebeurtenissen)
Waarvan?
Plankje 11. Waarvan maak je ….? (voedingsmiddelen)
Waarmee?
Plankje 12. Waarmee …… je? (gebruiksvoorwerpen)
Inhoud 12 Groene vraagplankjes; op elk plankje zijn in kolom aan de linkerkant vijf foto’s afgedrukt. Elke foto leidt tot een vraag, 12 roze vraagplankjes: op elk plankje zijn dezelfde foto’s afgedrukt als op de groene plankjes en een vraagteken, 60 magnetische antwoordkaartjes voor het aanduiden van de antwoorden, die in de lege vakjes rechts op de groene plankjes moeten worden geplaatst, inclusief handleiding
Onderwerpen Logopedie, Taalvaardigheden, Woordenschat
Groep/Leeftijd Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6
Media/materialen Handelingsgericht materiaal, Spellen, Therapie hulpmiddelen
Bestelnummer 89578

Tips, suggesties, adviezen

€ 89,80 (incl. 21% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

ToP taalontwikkelingsprogramma

ToP taalontwikkelingsprogramma

€ 275,00 (incl. 9% BTW)
Dag in Dag uit beeldverhalen

Dag in Dag uit beeldverhalen

€ 24,90 (incl. 21% BTW)
Suus & Luuk boek: HERFST

Suus & Luuk boek: HERFST

€ 115,00 (incl. 9% BTW)
Tom & Sara beeldverhalen

Tom & Sara beeldverhalen

€ 24,90 (incl. 21% BTW)