Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen

Kaat Timmerman
“Aandachts- en werkhoudingsproblemen kunnen optreden bij kinderen en jongeren met het AD(H)D-syndroom, maar evenzeer bij kinderen en jongeren met een andere problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen. Dit boek biedt een overzicht van de typerende kenmerken van aandachts- en werkhoudingsproblemen aan de hand van de DSM-5-kenmerken. Elk kenmerk wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden.

Dit boek steunt op de zelfinstructiemethode van Meichenbaum, die toegepast wordt bij kleuters, kinderen en jongeren. Uiteraard verschillen de aanpak en het doel naargelang de leeftijd. Het oefenmateriaal in dit boek is een verzameling uit vele jaren therapie.

Nieuw in deze herwerkte editie is het hoofdstuk voor ouders van kinderen en jongeren met werkhoudingsproblemen. Zij vinden er tal van tips die zij kunnen toepassen tijdens bijvoorbeeld huiswerksituaties. Ook huiswerkbegeleiders vinden in dit hoofdstuk inspiratie voor de opvolging van kinderen en jongeren.

(Ortho)pedagogen, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten, klas- en zorgleerkrachten in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en ook ouders vinden in dit boek een handig instrument om kinderen en jongeren met aandachts- en werkhoudingsproblemen te begeleiden.”

Ook interessant is de werkmap met oefenbladen van dezelfde auteur: Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren.
Inhoud 160 pagina`s, formaat 245 x 170 mm.
Media/materialen Vakliteratuur
Bestelnummer 87520

Tips, suggesties, adviezen

€ 26,45 (incl. 9% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Werkboek Ontspanning voor kinderen

Werkboek Ontspanning voor kinderen

€ 19,95 (incl. 9% BTW)
Executieve functies versterken op school

Executieve functies versterken op school

€ 19,95 (incl. 9% BTW)