Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (RTNA)

Kino Jansonius e.a.

* Volledige testbatterij voor het onderzoek van alle taalaspecten
* Specifieke aandacht voor narratieve vaardigheden
* Analyseert de woordvinding
Handleiding en Taalkaarten (in opbergkoffer)
In de logopedische en klinisch linguïstische praktijk heeft men behoefte aan een volledige testbatterij voor het onderzoek van alle taalaspecten. In het Nederlands taalgebied zijn reeds enkele waardevolle tests voorhanden om problemen op vlak van semantiek, morfologie en syntaxis te onderkennen. Het aanbod om pragmatische vaardigheden en meer specifiek de narratieve vaardigheid te evalueren, is eerder beperkt. Nochtans is het essentieel pragmatiek nauwkeurig te onderzoeken vanwege de relatie met de alledaagse communicatie en in het kader van differentiële diagnostiek tussen bepaalde vormen van ontwikkelingsstoornissen (Russell, 2007).

Naast het tekort aan genormeerde instrumenten voor narratieve vaardigheden, merken we dat er nog geen test beschikbaar is die de woordvinding analyseert. Woordvinding verwijst naar de snelheid waarmee een woord kan worden opgeroepen uit het lexicon. De woordenschattests die momenteel gehanteerd worden in de klinische praktijk, laten niet toe uitspraken te doen over woordvinding daar er geen tijdslimiet wordt vastgelegd. Tot slot is er nog geen test die kinderen spontaan zinnen laat uiten en waarbij men rekening dient te houden met de voorkennis van de luisteraar. De Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing lijkt deze leemtes te kunnen opvullen.

Inhoud (PDF)

Inleiding (PDF)
Inhoud Handleiding en Taalkaarten (in opbergkoffer).
De scoreformulieren zijn met behulp van de downloadcode voorin de handleiding te downloaden.
148 pagina’s, formaat A5 inclusief taaltesten
Onderwerpen Dyslexie, Logopedie, Taalvaardigheden
Groep/Leeftijd Alle leeftijden
Media/materialen Vakliteratuur, Tests, screening, diagnose
Bestelnummer 88525

Tips, suggesties, adviezen

€ 138,80 (incl. 9% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 1

Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 1

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 5 - Set 2

Max Oefenkaarten - Taal Groep 5 - Set 2

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 2

Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 2

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 4 - Set 2

Max Oefenkaarten - Taal Groep 4 - Set 2

€ 21,80 (incl. 21% BTW)