Originele Babbelspel

* Nodigt op een speelse manier uit een aantal sociale vaardigheden te oefenen aan de hand van alledaagse opdrachten.
Doel van het spel:
Het originele Babbelspel nodigt op een speelse manier uit een aantal sociale vaardigheden te oefenen aan de hand van alledaagse opdrachten. De inhoud en vormgeving werden volledig herzien en gemoderniseerd. Het is een positief spel. Negatief gestelde vragen werden vervangen of geschrapt waardoor de nadruk ligt op het positieve. Thema's die door de zes rubrieken heen in deze hernieuwde uitgave aan bod komen zijn:

Overkoepelende thema's: beleefdheid, assertiviteit, goede manieren, inlevingsvermogen, sociale vaardigheden, taalontwikkeling, algemene kennis, weerbaarheid, trainen van vaardigheden, sociale redzaamheid, respect voor anderen.

Nieuwe thema's: sociale media, cyberpesten, computergames, omgaan met (kinderen met) een beperking, andere godsdiensten, samengestelde gezinnen.

Prikkelarm spelbord: het spelbord (in puzzelvorm) is aan weerszijden bedrukt, met aan de achterkant een 'prikkelarm' spelbord. Zo kunnen kinderen met ASS, verstandelijke beperking of concentratiestoornis zich volledig toeleggen op de inhoud van het spel.

6 rubrieken: Er zijn zes verschillende opdrachtkaarten. Iedere kaart staat voor een speciale sociale vaardigheid. Per rubriek zijn er 30 opdrachtkaarten. Alle kaartjes zijn op de achterzijde voorzien van een niveau-aanduiding. Zo kan me onderscheid maken tussen gemakkelijkere en moeilijkere vragen.

1. Spontaan praten aan de hand van een foto (donkerblauw)
Doelstelling = leren verwoorden wat je ziet, in een groep leren praten, gevoelens leren benoemen. De speler krijgt een foto te zien van mensen met bepaalde gelaatsuitdrukkingen, gevoelens, bepaalde gebeurtenissen of een bepaalde situatie. De speler vertelt gedurende 1 minuut wat hij/ zij op de foto ziet en mag daarbij honderduit fantaseren. Richtvragen bij elke foto of prent: Welk gevoel roept de foto of prent bij je op? Heb je dat gevoel ook al eens gehad? Hoe kwam dat? Waaraan doet deze foto je denken? TIP: Een moeilijkheidsgraad hoger: om het inlevingsvermogen en de fantasie te toetsen of te trainen zou je bij de foto's ook de volgende vraag kunnen stellen: "wat zou er vervolgens kunnen gebeuren?".

2. Praten over jezelf - persoonlijke vragen (groen)
Doelstelling = over jezelf durven praten in een groep of therapie, elkaar leren kennen. De speler krijgt vragen waarbij hij iets over zichzelf vertelt.

3. Non- verbale communicatie: doe-opdrachten (lichtblauw)
Doelstelling = oefenen van non-verbale communicatie zoals oog contact, lichamelijk contact durven maken, gevoelens a.d.h.v. mimiek uitdrukken. De speler moet, vaak samen met andere spelers, iets doen, uitbeelden of zonder woorden iets overbrengen.

4. Rollenspel (geel)
Doelstelling = zich weten te gedragen en herkennen in sociale situaties, omgang met
anderen. De speler krijgt nu te maken met een aantal concrete (probleem) situaties, waarin oplossingen gezocht moeten worden. Hierbij is assertiviteit gewenst en moet de speler zich weerbaar opstellen. Het rollenspel wordt met de begeleider of één van de medespelers gespeeld.

5. Inzicht krijgen in vaardigheden (rood)
Doelstelling = algemene kennis verbreden, zelfredzaamheid, je wereldbeeld verbreden. De speler krijgt een aantal weet-vragen voorgelegd, die gaan over alledaagse thema's als koken, huishouden, mobiliteit enz. Op die manier worden een aantal sociale vaardigheden behandeld die zelfstandigheid stimuleren.

6. Uiten van je eigen mening (paars)
Doelstelling = verbale vertaling van je gevoelens en gedachten, opkomen voor jezelf en je weerbaar maken. De speler beantwoordt kritische vragen over de medespelers, over zichzelf of over een actueel thema.
Inhoud Spelbord aan weerszijden bedrukt, 1 dobbelsteen, 8 pionnen, 6 X 8 beloningsringen, 6 X 30 opdrachtkaarten, 15 pestkopkaarten, 1 handleiding.
Onderwerpen Logopedie, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Taalvaardigheden
Groep/Leeftijd Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Media/materialen Handelingsgericht materiaal, Spellen
Bestelnummer 88775

Tips, suggesties, adviezen

€ 65,90 (incl. 21% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Ik ben steengoed - bordspel

Ik ben steengoed - bordspel

€ 42,50 (incl. 21% BTW)