Lexicaal-semantische stoornissen

Daniela Busscher-Weber, Jan Oskamp

De in "Lexicaal-semantische stoornissen" samengestelde materialen zijn ontwikkeld op basis van nieuwe theorieën over de verwerking van semantische relaties op woordniveau en beslaan het hele bereik van semantische stoornissen bij afasie.

De hoofdstukken uit het programma betreffen die aspecten van lexicaal-semantische verwerking die vaak samenhangen met semantische parafasieën:
- Hyperoniem/hyponiem
- Cohyponymie
- Deel/geheel
- Betekenis-nabijheid
- Concept
- Associatieve relaties
- Predicatieve relaties
- Objectrelaties
- Instrumentele relaties
- Kwalitatieve relaties
- Vraag/antwoord
- Idiomatische uitdrukkingen.
De oefeningen laten zich in receptieve, productieve en gecombineerde bewerkingscategorieën verdelen.
Neurolinguistische Afasietherapie - Therapiemateriaal
“Lexicaal-semantische stoornissen“ en “Visueel-semantische stoornissen“ zijn ontwikkeld op basis van de laatste linguïstische modellen wat betreft de verwerking van semantische relaties van woorden of in de context van visuele verwerking. Het omvat het gehele spectrum van woord- en visueel-semantische stoornissen bij afasie. De delen van het materiaal bestaan telkens uit een verzameling kant en klare oefenbladen op A4-formaat. Bij ieder deel hoort een handleiding, die naast een linguïstische en therapeutische onderbouwing van het materiaal, ook een uitgebreide materiaalbeschrijving bevat.

De eBoeken “Lexicaal-semantische stoornissen” en “Visueel-semantische stoornissen” zijn door Daniela Busscher-Weber en Jan Oskamp voor Nederland bewerkt. Beiden werken als logopedist op het Revalidatiecentrum Het Roessingh te Enschede, waar zij zich bezighouden met het onderzoek en de behandeling van afasiepatiënten.
Inhoud eBoek
Onderwerpen Logopedie, Taalvaardigheden
Groep/Leeftijd Alle leeftijden
Bestelnummer 87142

Tips, suggesties, adviezen

€ 59,80 (incl. 9% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Fotoboxen Werkwoorden

Fotoboxen Werkwoorden

€ 99,80 (incl. 21% BTW)
Volgordekaarten voor volwassenen

Volgordekaarten voor volwassenen

€ 45,90 (incl. 21% BTW)