Tom & Sara lesmateriaal

“Language is the dress of thought”. Taal en taalgebruik zijn essentiële onderdelen in de onderlinge communicatie. Door middel van visuele ondersteuning kunnen kind en begeleider aan de hand van verschillende opdrachten komen tot taalgebruik en taalverdieping.


Dit oefenprogramma is een aanvulling bij de plaatjesreeksen van de Tom en Sara box. Het bevat gestructureerde oefeningen voor verschillende taalaspecten. Indien een kind uitvalt op specifieke aspecten, bijvoorbeeld passieve woordenschat, kan ervoor worden gekozen deze geïsoleerd te oefenen. Bij de box met zes plaatjesreeksen kan een keuze worden gemaakt uit drie verschillende verhalen om voor te lezen met daarbij zeven opdrachten. In elke opdracht wordt een taalaspect geoefend, waarbij meestal een makkelijke en moeilijke variant gekozen kan worden. Elke opdracht wordt voorafgegaan door een instructie en aandachtspunten/tips voor gebruik. In de map vindt u een schematische weergave van de taken die verschillende deelaspecten van de taal vertegenwoordigen.

Voor zowel Nederlandstalige als anderstalige kinderen uit de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs is het programma uitermate geschikt. In de groepen 3 t/m 8 kan het worden gebruikt om schrijf- en leesvaardigheid te stimuleren. Het programma is praktisch in gebruik en geschikt voor leerkrachten, remedial teachers en logopedisten. De opdrachten lenen zich voor individuele begeleiding of in een klein groepje van drie tot zes kinderen, maar zijn ook klassikaal te gebruiken.
Inhoud - 80 pagina’s A4 kopieerbladen met beeldverhalen en leesteksten van verschillende moeilijkheidsgraad.
- Opgaven en antwoorden.
- In ringband.
Onderwerpen Logisch denken, Logopedie, Taalvaardigheden, Visuele waarneming
Groep/Leeftijd Groep 1/2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6
Media/materialen Werkbladen, kopieerbladen
Bestelnummer 131031

Tips, suggesties, adviezen

€ 32,50 (incl. 9% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Max Oefenkaarten - Begrijpend lezen Groep 3

Max Oefenkaarten - Begrijpend lezen Groep 3

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 1

Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 1

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten -  Begrijpend lezen Groep 4

Max Oefenkaarten - Begrijpend lezen Groep 4

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 2

Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 2

€ 21,80 (incl. 21% BTW)