Leeskrakers 1

Lezen en begrijpen, goed nadenken en de juiste conclusies trekken, wordt met de Leeskrakers op een speelse manier geoefend. Tegelijkertijd wordt bij het oplossen van de leeskrakers de nieuwsgierigheid geprikkeld en het talige puzzelplezier aangewakkerd. Door de diverse onderwerpen en feiten kunnen de puzzelaars tegelijkertijd hun kennis verrijken.
Zo verbinden Leeskrakers het plezier bij het oplossen van de raadsels met talrijke aspecten van het leren. Dit heeft - meestal - een succeservaring en leereffect tot gevolg. De bladen kunnen ingezet worden bij het bespreken van een nieuw onderwerp, als deel van een werkplaats, in spraaktherapie of eenvoudig als opdracht tussendoor. De Leeskrakers zijn aansprekend door het aantal objecten en de verdeling in vier moeilijkheidsgraden o.a. doordat:
• Het aantal objecten en kenmerken toeneemt.
• Sommige zinnen ontkenningen bevatten (... is niet groen). Omdat dit de denkstructuur van de hersenen tegenspreekt, betekent dit een extra moeilijkheid bij het oplossen van de leeskrakers.
• Bij sommige leeskrakers bepaalde conclusies pas door middel van de combinatie van twee uitspraken worden getrokken.
• De zinsconstructies verschillen in complexiteit en de inhoud meer of minder veeleisend is.
Zo verbinden Leeskrakers het plezier bij het oplossen van de raadsels met talrijke aspecten van het leren. Dit heeft - meestal - een succeservaring en leereffect tot gevolg. De bladen kunnen ingezet worden bij het bespreken van een nieuw onderwerp, in de therapie of eenvoudig tussendoor als opdracht. De Leeskrakers zijn aansprekend door het aantal objecten en de verdeling in vier moeilijkheidsgraden o.a. doordat:
• Het aantal objecten en kenmerken toeneemt.
• Sommige zinnen ontkenningen bevatten (... is niet groen). Omdat dit de denkstructuur van de hersenen tegenspreekt, betekent dit een extra moeilijkheid bij het oplossen van de leeskrakers.
• Bij sommige leeskrakers bepaalde conclusies pas door middel van de combinatie van twee uitspraken worden getrokken.
• De zinsconstructies verschillen in complexiteit en de inhoud meer of minder veeleisend is.
Inhoud 24 kopieerbladen (formaat A4) over verschillende onderwerpen en verschillende in moeilijkheidsgraad. Een mogelijke weg naar de oplossing evenals de juiste antwoorden zijn op de achterkant van de leeskrakers te vinden. Vanaf groep 5.
Onderwerpen Taalvaardigheden
Groep/Leeftijd Groep 5
Bestelnummer 89617

Tips, suggesties, adviezen

€ 23,50 (incl. 9% BTW)