> Mis geen aanbiedingen 

> Gratis kopieerbladen

> Actuele informatie
                        


 
  Word Facebook-Fan voor nieuws en tips rondom het thema leren.  Volg ons op Twitter voor nieuws en tips rondom het thema leren.
Close [x]

Emoscoop

De Emoscoop heeft een tweevoudige doelstelling:
* ‘Goed in je vel zitten
* ‘Sociale competentie
...deze horen bij de basisuitrusting van het leven!
De Emoscoop is een educatieve set die het mogelijk maakt boeiend bezig te zijn rond gevoelens. De materialen en spelvormen leveren daarvoor de nodige prikkels. Tegelijk vormen deze Emoscoop-activiteiten het vertrekpunt voor een waaier van werkvormen waarlangs het verkennen van gevoelens deel kan worden van de hele leeromgeving. Deze activiteiten kunnen ook in het hoeken- en contractwerk geïntegreerd worden.

Wat De Emoscoop doet:
Biedt een kader om gevoelens bij zichzelf en bij anderen waar te nemen, te herkennen en te benoemen. Helpt inzicht te verwerven in de relatie tussen een gevoel en wat er aanleiding toe geeft. Leert om te gaan met eigen gevoelens, ze op adequate wijze uit te drukken en daardoor emotioneel gezond te blijven. Schept een positief groepsklimaat door communicatie over gevoelens en relaties te stimuleren. Versterkt het vermogen om positieve relaties op te bouwen en iets voor anderen te betekenen. Kinderen reflecteren op eigen ervaringen en belevingen (en hoe mensen dingen op verschillende manieren kunnen ervaren)

Hoe werkt de Emoscoop?
Eenentwintig gevoelens verwerkt in 63 situatieprenten, 63 verhalen en 100 dialogen, vormen de basis van de Emoscoop. De Emoscoop realiseert haar dubbele doelstelling (kinderen die goed in hun vel zitten én sociaal competent zijn):
- Verschillende spelvormen die slechts een korte introductie vergen
- Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag (perfect voor hoeken- en contractwerk)
- Kinderen leren gevoelens herkennen en uitdrukken
- Kinderen leren gevoelens uitdrukken door middel van mimiek, beeld en taal
- Kinderen reflecteren op eigen ervaringen en belevingen (en hoe mensen dingen op verschillende manieren kunnen ervaren)
Inhoud - 63 situatieprenten
- 63 gevoelsschijfjes (Emo-Bingopspel)
- 48 Emo-dominokaarten (Emo-Dominospel)
- Het Emo-Polyspel
- Een gevoelswaaier
- Een cd met gevoelsgeladen filmmuziek
- Een handleiding met kopieerbladen
Onderwerpen Sociaal-emotionele ontwikkeling
Groep/Leeftijd Alle leeftijden
Media/materialen Handelingsgericht materiaal, Spellen
Bestelnummer 87550

Tips, suggesties, adviezen

€ 186,85 (incl. 21% BTW)