Eerst zien dan schrijven

Eerst zien dan schrijven is een spel om in tweetallen de spelling te oefenen van woorden met open en gesloten lettergrepen (koop-kopen / kop-koppen) en meervoudsvormen met s > z en f > v (huis-huizen / korf-korven).
Bij ieder woord is een foto afgebeeld waardoor het woord betekenis krijgt. De schrijfwijze van woorden beklijft hierdoor gemakkelijker. Om de lange en korte klinkers, de tweeklanken en de medeklinkers die veranderen beter te herkennen, zijn kleuren gebruikt. Deze kleuren zijn dezelfde als zijn gebruikt door dtgeenprobleem. De spelers pakken om de beurt een kaartje. Hierbij wordt het woord gelezen, opgezocht op de onderkaart, in gedachten gehouden en vervolgens opgeschreven en gecontroleerd door de medespeler.


Inhoud Het spel bestaat uit 20 onderkaarten, 160 bijbehorende kaartjes en kopieerbladen. Het spel wordt met 2 kinderen gespeeld met 2 onderkaarten en 16 bijbehorende kaartjes en een kopieerblad.
Onderwerpen Taalvaardigheden
Bestelnummer 89095

Tips, suggesties, adviezen

€ 38,95 (incl. 21% BTW)