Communicatie Dialo life

Doel van het spel
Met ‘Dialo’ worden kinderen uitgenodigd bepaalde situaties te beschrijven zodat de medespeler begrijpt welke opdracht uitgevoerd moet worden. Aangezien de afbeeldingen op zeer veel manieren te omschrijven zijn, worden de kinderen uitgenodigd spontaan en creatief met taal om te gaan. Op deze manier zullen de kinderen zich veel taal- en rekenbegrippen, zowel passief als actief, eigen maken.
Thema: Centrale begrippen
Rondom het huis: Hoeveelheid, kleur, vorm en grootte
In de supermarkt: Hoeveelheidsbegrippen
In het verkeer: Voertuigen, eenvoudige verkeersbegrippen
Op de boerderij: Dieren en hun jongen
In het ziekenhuis: Ruimtelijke situaties

Voorbereiding
Ter introductie van Dialo is het raadzaam om het materiaal eerst in de groep te introduceren en samen met de kinderen door te nemen. Tegelijkertijd is het dan mogelijk om de kinderen de werking van het spel uit te leggen. Het is belangrijk dat de kinderen in de gelegenheid worden gesteld de situatieplaten te ‘ontdekken’. Dit kan in kleine groepjes of klassikaal, waarbij de kinderen gevraagd wordt de afbeeldingen te omschrijven.

Werkwijze
Kies een plaat uit een van de 5 verschillende situatieplaten en plaats de 12 gekleurde pionnen in de kunststof houder. Zet de situatieplaat in de houder zodat de zijde zonder de gekleurde cirkels aan de kant van de pionnen komt te staan. Het spel kan op verschillende manieren gespeeld worden.

Optie 1 (2 kinderen)
Er zitten twee kinderen tegen over elkaar met de situatieplaat tussen hen in. Het kind, dat aan de kant van de plaat met de gekleurde cirkels zit, begint. Hij/zij maakt een keuze uit de afbeeldingen en vraagt de medespeler de pion te pakken die overeenkomt met de kleur van de cirkel bij de gekozen afbeelding, bijvoorbeeld “Pak de donkerblauwe pion”. Vervolgens wordt de afbeelding omschreven en kan de medespeler de pion in het gat steken van de omschreven afbeelding of extra vragen stellen als het niet duidelijk is. Zodra de pion in het gat gestoken is, kan de opdrachtgever controleren of de kleur van de pion overeenkomt met de cirkel in de bijbehorende afbeelding. Is dit juist, dan kan de volgende opdracht gegeven worden, net zolang totdat alle pionnen op zijn.

Optie 2 (2 kinderen)
Nadat optie 1 gespeeld is en alle pionnen in de plaat zitten, kunnen de rollen omgedraaid worden. Nu wordt echter alleen de afbeelding omschreven en niet de kleur van de pion. Zodra de medespeler weet welke afbeelding omschreven wordt, kan hij/zij de pion uit de plaat duwen. De opdrachtgever controleert of de juiste pion uit de plaat is geduwd. Zodra alle pionnen uit de plaat geduwd zijn, is het spel afgelopen en kan er een nieuwe situatieplaat uitgekozen worden.

Optie 3 (3 kinderen)
Bij deze variant zit aan weerszijde van de plaat een kind, ieder met 6 pionnen in de aanslag. Beide luisteren naar de omschrijving van een afbeelding, die door een derde kind wordt gegeven. Degene, die het eerst begrijpt in welk gat de pion moet worden gestoken, voert snel de opdracht uit, waarbij het derde kind controleert of het klopt. (De kleur van de pionnen speelt nu geen rol). Het kind, dat als eerste de 6 pionnen in de plaat heeft gestoken, is de winnaar. Het is belangrijk dat de leerkracht zelf zo nu en dan opdrachten geeft. Zo kan uitstekend geobserveerd worden welke taal- en rekenbegrippen wel of niet door bepaalde kinderen gehanteerd worden.

Het verschil tussen ‘Dialo life’ en ‘Dialo fun’ zijn de thema’s van de situatieplaten met de daarbij behorende centraal staande begrippen.
Inhoud 5 Kunststof situatiekaarten, 1 kunststof standaard, 12 gekleurde insteekpionnen, inclusief handleiding, in een stevige kartonnen doos. Vanaf 5 jaar.
Onderwerpen Logopedie, Remedial Teaching, Taalvaardigheden, Visuele waarneming
Groep/Leeftijd Groep 1/2, Groep 3, Groep 4, Groep 5
Media/materialen Handelingsgericht materiaal, Spellen
Bestelnummer 89355

Tips, suggesties, adviezen

€ 97,80 (incl. 21% BTW)

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Max Oefenkaarten - Taal Groep 4 - Set 2

Max Oefenkaarten - Taal Groep 4 - Set 2

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 2

Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 2

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 4 - Set 1

Max Oefenkaarten - Taal Groep 4 - Set 1

€ 21,80 (incl. 21% BTW)
Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 1

Max Oefenkaarten - Taal Groep 3 - Set 1

€ 21,80 (incl. 21% BTW)