Didactische en therapeutische materialen

Logopedie| Ergotherapie| Inclusie| Voorschoolse Educatie| School| Oefening thuis

Uw materiaalwensen – Wat ontbreekt er nog in het K2 assortiment volgens u?

07-11-2013 13:35

Een ietwat uitzonderlijke Blog van onze uitgever, Emil Rudolf Benz

Hoe belangrijk zijn praktijkgerichte leer- en hulpmiddelen en methodisch-didactische materialen in uw dagelijkse werkzaamheden? Wanneer ik enthousiaste leerkrachten en therapeuten spreek hierover dan is het antwoord overduidelijk:

„Ik heb behoefte aan duidelijke, eenvoudige, doeltreffende hulpmiddelen, die zijn afgestemd op de individuele behoefte van het kind.“

Al meer dan 40 jaar geef ik didactische leermiddelen uit. De meeste ideeën zijn ontstaan in de dagelijkse werkzaamheden van enthousiaste pedagogen.

Bijvoorbeeld:

SMG? Doe er wat mee!

SMG? Doe er wat mee!

Groepsprogramma schadelijke mondgewoonten (SMG)

voor kinderen van 4 - 8 jaar.

De logopedist kann met dit programma direkt een groepsbehandeling

SMG starten. Het traject van intake t/m afsluiting, inclusief evaluaties is volledig uitgewerkt.

 

Lees meer
http://www.k2-publisher.nl/pnl/smg-doe-er-wat-mee.html  
3D-Brick

3D-Brick

Training in ruimtelijk inzicht met 3D-Brick

Het ruimtelijk waarnemen is in veel leer- en levensomstandigheden

een belangrijke vereiste. Dat ze geoefend moet worden, merken veel volwassenen dikwijls zelf wanneer wij ons op een landkaart oriënteren of via een bouwtekening een meubelstuk in elkaar moeten zetten.

Om ons bijvoorbeeld op een honderdveld te oriënteren stelt al grote eisen aan de ruimtelijke oriëntatie. Het gebrek aan inzicht in het omgaan met getallen is niet zelden de oorzaak van een tekort aan ruimtelijk

waarnemen en oefening van deze deskundigheid. Voor de voorbereiding en begeleiding bij het leren lezen en schrijven zijn ruimtelijke oefeningen belangrijk: links - rechts - oriëntatie, herkennen

van staartletters, verwisselen van letters en getallen. Als de leerlingen voor de ruimtelijke waarneming een beter gevoel hebben gekregen dan kunnen ze er nauwkeuriger mee werken.

 

Lees meer

http://www.k2-publisher.nl/pnl/didactische-en-therapeutische-materialen/zintuigen-en-waarneming/ruimtelijke-orientatie/ruimtelijk-inzicht-met-3d-materialen  
Max leer- en oefensysteem

Max leer- en oefensysteem met zelfcontrole

Max leer- en oefensysteem®

Een uniek zelfcontrolerend leermiddel bestaande uit een spelbord en kaartensets. Bij Max staan de opgave, het antwoord en de controle op één en dezelfde regel. De kinderen tekenen of schrijven direct naast de opgave met de Max marker de antwoorden op een verwisselbare, afwisbare, transparante antwoordstrook en controleren door het klepje open te doen.

De kaartensets bevatten elk 16 dubbelzijdige opdrachtkaarten inclusief registratieformulier. De antwoorden zijn niet zichtbaar op de opdrachtkaart. Deze zijn pas te zien door de opdrachtkaart in het Max spelbord te schuiven en het klepje te openen. De rode folie van het spelbord maakt de antwoorden dan pas zichtbaar.

 

Lees meer

http://www.k2-publisher.nl/pnl/didactische-en-therapeutische-materialen/max-leer-en-oefensysteem-met-zelfcontrole

 

Viso Didac

 

Viso Didac met lesmateriaal

VisoDidac Ringband met lesmateriaal

Deze oefenprogramma‘s zijn een aanvulling bij de gelijknamige

plaatjesreeksen. Het bevat gestructureerde oefeningen voor

verschillende taalaspecten. Indien een kind uitvalt op specifieke

aspecten, bijvoorbeeld passieve woordenschat, kan ervoor

worden gekozen deze geïsoleerd te oefenen. Bij de box met zes

plaatjesreeksen kan een keuze worden gemaakt uit drie verschillende

verhalen om voor te lezen met daarbij zeven opdrachten.

In elke opdracht wordt een taalaspect geoefend, waarbij meestal

een makkelijke en moeilijke variant gekozen kan worden. Elke

opdracht wordt voorafgegaan door een instructie en aandachtspunten/tips voor gebruik. In de map vindt u een schematische weergave van de taken die verschillende deelaspecten van de taal vertegenwoordigen.

Inhoud: 80 pagina’s A4 kopieerbladen met

beeldverhalen en leesteksten van verschillende moeilijkheidsgraad

inclusief opgaven en antwoorden. In ringband.

 

Lees meer

http://www.k2-publisher.nl/pnl/didactische-en-therapeutische-materialen/taal-leesontwikkeling-schrijven-spelling-ontleden-grammatica/begrijpend-lezen/begrijpend-lezen-met-visodidac  

Onze langdurige samenwerking met betrouwbare en kwaliteitsbewuste vakmensen en fabrikanten is de basis voor een goed programma. In het dagelijkse contact met onze klanten leren wij elke keer weer nieuwe dingen. Daarom mijn persoonlijke oproep: 

Deel uw wensen met ons. Ik ben benieuwd naar uw ideeën en suggesties. Wat ontbreekt er nog in het K2 assortiment volgens u?

Stuur uw bericht, ik verheug mij op uw e-mail

Het is ons oprechte streven, u in de K2-shops een omvangrijk assortiment aan te bieden tegen eerlijke prijzen en van goede kwaliteit. Neem contact met mij op. U kunt mij bereiken via e-mail. Ik beloof u, dat onze medewerkers en ik, uw voorstellen in behandeling zullen nemen. Ik kijk met veel belangstelling uit naar uw bericht.

Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Emil Rudolf Benz

Geplaatst in informatie door

K2 Publisher

Post Comments

Verstuur reactie
* Verplichte velden