Didactische en therapeutische materialen

Logopedie| Ergotherapie| Inclusie| Voorschoolse Educatie| School| Oefening thuis

10 vragen aan de bedenker van het Max leer- en oefensysteem

06-09-2013 10:23

Geef aan het einde van elk Blogbericht uw reactie. U kunt dit ook als gast doen zonder te registreren. Onze redactie zal uw reactie na beoordeling vermelden. Wij zien uw reactie graag tegemoet.

  De bedenker van het Max leer-en oefensysteem - Emil Rudolf Benz


De bedenker van het Max leer-en oefensysteem - Emil Rudolf Benz


K2-Team: Wat heeft u er toe gebracht, het Max leer- oefensysteem te ontwikkelen? 

Benz: Ik heb tientallen jaren aan de ontwikkeling en het op de markt brengen van verschillende leer- en oefensystemen meegewerkt. Elk systeem tot dus ver in gebruik is niet optimaal of vanwege de multiple-choice vragen of het gecompliceerde gebruik van plaatjes of kaartjes of de ontbrekende zelfcontrole. Bij de ontwikkeling van het Max leer- en oefensysteem kon ik al mijn ervaring inbrengen. Dit heeft geleid tot een gemakkelijk, handzaam en begrijpelijk te gebruiken spelbord met daarbij behorende kaartensets.


K2-Team: Bij het Max spelbord moeten de kinderen de oplossingen van het begin af aan zelf bedenken en de antwoorden opschrijven. Bevordert dat het leereffect?

 Benz: Indien een leerling de juiste oplossing, bijvoorbeeld bij een rekenopgave, zelf uitrekent en zijn resultaat opschrijft, vereist dit een heel andere denkwijze dan het kiezen van het antwoord uit meerdere gegeven antwoorden. Daarbij komt nog dat het schrijven van het antwoord meerdere zintuigen prikkelt. Dat is actief leren versus passief uitkiezen.

 

 K2-Team: Heeft u iets tegen multiple-choice opgaven of spellen met kaartjes?

 Benz: In principe ben ik nergens tegen. Alleen moet men de opgaven aanpassen aan het thema. Als ik een kind bijvoorbeeld vragen wil of het bij rood, geel of groen de straat mag oversteken, dan is multiple-choice zinvol. Indien ik het kind vragen wil, hoe je de straat het veiligst kan oversteken, dan moet het kind het antwoord daartoe zelf bedenken en niet moeten kiezen tussen lopen, rennen, huppelen enz.


K2-Team: Bij het Max spelbord wordt de juiste oplossing zichtbaar door het openklappen van het klepje direct naast het geschreven antwoord. Is het dan niet voldoende, dat de kinderen weten of het antwoord goed of fout is?

Benz: Hier hebben we in één klap gelijk meerdere leereffecten tegelijk. 

● Het klepje met de oplossing staat direct naast het geschreven antwoord. Dat houdt in directe zelfcontrole na elke oplossing. Er worden zo dus geen foute of verkeerde antwoorden ingeprent.
● De juiste oplossing wordt aangegeven. Voor de leerling is dit een gevoel iets gepresteerd te hebben dat hij het juiste antwoord gegeven heeft. Dit wordt zo dus bevestigd. De oplossing te zien zegt meer dan de bevestiging dat het goed is.
● Heeft de leerling een fout antwoord opgeschreven, dan ziet hij bij het openklappen van het klepje het juiste antwoord. Hij leert hierdoor de juiste oplossing en krijgt niet alleen de melding dat het fout is.

 

K2-Team: Waarom is het zelfstandig oefenen met zelfcontrole zo belangrijk?

Benz: Bij het oefenen met het Max spelbord kunnen ook de meer langzame leerlingen kun doel bereiken, met hun positieve inzet en in hun eigen tempo. De leerlingen die meer aankunnen merken door de directe zelfcontrole dat ze niet alleen snel maar ook juist gewerkt hebben. Belangrijk is in ieder geval dat de zelfcontrole direct op dezelfde regel en na elk geschreven antwoord wordt aangegeven en niet na een hele opdrachtenserie.

 

K2-Team: Waarom biedt u de oefeningen op losse opdrachtkaarten aan en niet in oefenboekjes?

Benz: bij het automatiseren en begrijpen, in de Remedial Teaching en andere individuele situaties gaat het om het oefenen van de opdrachten die nog niet zo goed beheerst worden. Het oefenen van opdrachten die het kind al beheerst is niet stimulerend en bederft de vreugde om te leren. Bij de Max opdrachtkaarten kan de oefenstof precies uitgekozen worden, ook naar groepsindeling of naar moeilijkheidsgraad. Als de leerling iets niet begrijpt, dan kan hij de opdrachtkaart zoveel als nodig elke keer weer oefenen. Bij het oefenen vanuit boekjes bestaat de druk dat alle oefeningen ook daadwerkelijk gemaakt moeten worden, ook dat wat de leerling reeds beheerst.

 

K2-Team: En indien een kind het controleklepje opendoet en het antwoord opschrijft? Waar is dan het leereffect?

Benz: Het ligt in de natuur van het kind, dat hij zijn kunnen wil meten. In dit geval met de controleklepjes. Alleen wanneer hij met een opgave wordt overvraagd en zelf niet het antwoord geven kan, dan zal het controleklepje worden geopend. En? Wat is daaraan fout? Zo kan hij tenminste de juiste oplossing zien en op een ander tijdstip het nogmaals proberen om het juiste antwoord te vinden.

 

K2-Team: Het Max leer- en oefensysteem bestaat uit een stabiel spelbord met stevig daaraan vastgemaakte controleklepjes? Er kan niets kwijtraken. Heeft het deze stabiliteit nodig?

Benz (lacht): Testen uit de praktijk hebben eenduidig de wens naar een onbreekbaar spelbord bevestigd. Hier enige redenen: 

● Het spelbord moet meerdere jaren mee kunnen, de gehele basisschool door.
● Alle opdrachtkaarten kunnen met één en hetzelfde spelbord worden gemaakt.
● Het spelbord dient een stabiel schrijfvlak te hebben, waardoor ook onderweg, aan het strand, in bed… probleemloos kan worden geoefend.
● Het Max spelbord moet afwasbaar zijn.


K2-Team: Leren achter de computer, diverse apps, enz. zijn actueel en geliefd bij de kinderen? Waarom toch een Max spelbord?

Benz: Het zou nu makkelijk zijn om deze vraag met een tegenvraag te beantwoorden. Waarom maakt men nog boeken, daar er toch ook eBooks zijn? Juist is, dat kinderen verschillende methoden en spelmaterialen nodig hebben. Belangrijk vind ik, dat voor het automatiseren en in de R.T. een veelzijdig aanbod is. Uit de reeds aangegeven redenen is de inzet van het Max leer- en oefensysteem meer dan gerechtvaardigd.

 

K2-Team: Waarom maakt het Max spelbord de kinderen zo enthousiast?

Benz: Probeer het gewoon uit met uw leerlingen. Maak gebruik van de Max INFOpakketten inclusief gratis Max spelbord. Laat u online adviseren door ons K2-Team.

 

Klik hier voor meer informatie over de Max INFOpakketten inclusief gratis Max spelbord.

Geplaatst in zelf leren door

K2 Publisher

Post Comments

Verstuur reactie
* Verplichte velden